GrannSam
GrannSam

Hänt senaste dygnen

Rapporter från polisen i Stockholms län, välj kommun Stockholm och leta på datum så kanske du får napp.


Nyhetsbrevet från polisen har ändrat utseende och innehåll. Du finner de senaste på Startsidan

Länk till Månadsbreven med kartor som visar inbrott samt försök i villa/radhus och lägenhet finner du högst upp i vänsterspalten på startsidan.


Ett urval äldre artiklar ligger i   Arkivet

Skulle du leta efter något speciellt dokument som visats på hemsidan så hör av dig till mig. Jag kan förhoppningsvis plocka fram det. Ett exempel kan vara bilbrotten 2006
Erfarenheterna från den undersökningen har fortfarande sin giltighet. Den publicerades i augusti -06. HE.J.


INTE I SOVRUMMET

Där får inga smycken gömmas. Det rummet söks igenom minutiöst! Sängar vänds och lådor töms! Det är ett dåligt val av plats för dina värdefulla ägodelar.

En sak till: Skylta inte med laptopen i marknära fönster!


Hittar du felpekande länkar på dessa sidor så hör av dig till mig ! 
HE J

Närpolisen Brommaplan stängd!

Till höger om Konsum, samma uppgång som Försäkringskassan.    1 trappa.

Ingången låg till höger om Konsum.

Nu är stationen Brommaplan stängd

Hässelby-Vällingby som ligger nära T-banan är fortfarande öppen vanligen 12-15 men se här: Öppettider.

Polisen Sthlms län nya hemsida

Nummer att lägga på minnet!


Polisens tipstelefon

  Tillbaka till sidans topp.