GrannSam
GrannSam

Grannsamverkans tre punkter

  1. Meddela dina grannar och/eller kontaktombudet om du är bortrest mer än några dagar.
  2. Se mer om GrannSamsLista i nästa stycke

  3. Förvara värdehandlingar och värdeföremål på ett betryggande sätt.
  4. Sovrum, badrum samt byrån i hallen är inte en trygg förvaring för dina smycken, plånbok eller nycklar.

  5. Vara allmänt vaksam och kontakta polisen om du ser något som ”är fel”. Vid lämplig tidpunkt också informera kontaktombudet.
  6. Ett litet tips kan vara det som får en utredning att ta fart! Tipstelefon 114 14 och säg  "TIPS"  eller tryck en 2:a när du hör den automatiska telefonrösten så kopplas du rätt. Dra dig inte för att ringa 112 när det är akut!

Till det kommer två rekommendationer

4.    Föra inventarieföreckning

Fotografera/videofilma bostaden, familjens smycken och vad som graverats i dem! Fotografierna eller rättare sagt bildfilerna kan du lägga på säker plats utanför hemmet.   Klicka på att Dokumentera så får du tips om att spara bilder i högerspalten på den sidan!

      Din mobiltelefon har ett unikt identifieringsnummer. Det är IMEI - koden. Den behöver du för att stöldspärra telefonen och göra den obrukbar för tjuven även om han försöker byta abonnemang.
      Du kan se IMEI-koden på din telefon om du knappar in  *#06#   men den finns också på en etikett bakom batteriet. Skriv upp koden, den behövs vid stöldanmälan och när du skall spärra telefonen hos GSM-operatören. Återfinns telefonen kan denna stöldspärr hävas med din och polisens medverkan. Den som tagit telefonen har ingen möjlighet att få igång den.

5.    Märk stöldbegärlig egendom

a.   Låna en gravyrpenna gratis av föreningen. Den förvaras hos mig, 0708-97 02 22 - och du deponerar en slant som du får tillbaka när den är hemma hos mig igen.
b.   Stöldskyddsmärkning med mikropunkter eller DNA-märkning.
Se de tre fabrikaten på Startsidan. Märkning med DNA skall alltid kompletteras med en inventarieförteckning över de märkta föremålen. Du kan märka smycken också!


Nyinflyttad?    Hälsa på hos dina grannar och presentera dig - det är det viktigaste.

Lämna din familjs telefonummer till dina närmaste grannar och lägg upp deras kontaktuppgifter i din mobil och på denna listas baksida. Listan för dig

Tag med hemnummer, arbetet och landet.
Inkludera ett par tre hus åt vardera hållet på bägge sidor av gatan. Hemmavarande pensionärer är en extra tillgång i sammanhanget.
Gör en Grannsamslista för att kunna nå varandra.

Ett bra tips: lägg upp listan på en SMSgrupp - Enklare för alla!
Hämta tom lista här. Fyll i och spara på skyddad plats hemma och i din mobil.

     


Tveka inte att kontakta grannsamverkan

Grannsamverkan innebär bl. a. att dela med sig av erfarenheter och sprida kunskap om risker för att kunna förebygga brott. Hjälps vi åt i vårt lilla område så gagnar det alla! Vi bor i ett område där vi bryr oss! Så ska det låta om Norra Ängby.
   Här kan du skriva .men byt ut [at] mot snabel-a i adressfältet!
En sak till - Vi har en FB-sida. Se "Startsidan"

Samverkan har effekt

Grannsamverkan minskar risken för inbrott med i genomsnitt 26 procent. Det visar en forskningsgenomgång som Brå publicerade i juni 2009.
Länk till BRÅ .

Vad är Grannsamverkan?

Länken finns på startsidan men här är den också under SAMVERKAN MOT BROTT.

Skyltarna alltid aktuella!

SNYGG SKYLT

       Nya skyltar finns i Vällingby men vi och polisen ställer krav på dig innan du kan få en skylt. Du måste göra dig förtjänt av den genom aktiv Grannsamverkan. Det mesta framgår på dessa spalter men det behöver kompletteras. Vi vill gärna se dig på den kvällskurs som polisen genomför nu under våren.
       En fräsch skylt har effekt! Den ger tjuven en tankeställare. Se bara hur föredömligt husen i början av Beckombergavägen annonserat sitt engagemang!
        Ring bara 370222 till mig. HE J.

De stora förlorarna är tjuvarna

Vi som bott här ett tag vet att samverkan mellan grannar är bra och vill föra traditionen vidare. De nyinflyttade kommer förr eller senare till insikt om att alla gynnas av Grannsamverkan - utom tjuvarna!

Polisens film om hur tjuvar tänker

Se den så breddar du din kunskap och förstår bättre vad du kan göra. Den ligger i högerspalten på startsidan..


Affischer från Samverkan Mot Brott
här . . .


Affisch Samverkan mot brott
..

En sak till - Du kan hjälpa mig!

Om du upptäcker en felaktig länkning eller något annat skumt på dessa sidor så vore det fint att få veta!
Skriv! ett mail till mig -
Bara byt ut [at] till snabel-a!

      så kommer brevet till mig. HE J


Grannsamverkan

Polisens egen info om Grannsamverkan Råcksta, nästan våra grannar. Grannsamverkan HANINGE -en mycket aktiv organisation

Grannsamverkan
Information till kontakt-
ombud och hushåll!

Grannstöd
Bromma Broschyr

Grannsamverkan i Danderyd med omstartad hemsida Grannsamverkan i Saltsjö-Duvnäs -vilket engagemang!

Nästa sida med Tips och fler länkar.

    UPP IGEN